Sách thiếu nhi Coming Home (Song ngữ Anh – Việt)

49.000 VNĐ

Đây là một trong các ấn phẩm lấy nền tảng từ những câu chuyện thực tế giản dị gần gũi nhưng truyền tải một cách đơn giản sinh động, lồng ghép song ngữ tiếng Việt – tiếng Anh  và kết hợp ứng dụng công nghệ luyện nghe – đọc tiếng Anh.

Sách thiếu nhi Coming Home (Song ngữ Anh – Việt)

49.000 VNĐ

SKU: PM-6215 Categories: ,