Đỗ Hoàng Thiên Hoài (Ms. Helen)

Đỗ Hoàng Thiên Hoài (Ms. Helen)

Chief Academic Office
Với phương châm huấn luyện "Lấy người học làm trung tâm" tôi muốn đưa người học đến gần hơn với tiếng Anh thông qua các hình thức tương tác đa dạng.

Vị trí

Trưởng phòng ban Học thuật Công ty Vườn Ươm Thủ Lĩnh (LISC)

Thành tích

  • Cử nhân trường Đại học Ngoại Ngữ Huế
  • Kinh nghiệm 2 năm MC song ngữ cho gần 100 sự kiện lớn nhỏ bao gồm: Huấn luyện tiếng Anh, Workshop, các chương trình tiếng Anh trải nghiệm ngoài trời, giải chạy Hue Half Marathon 2018, các chương trình lễ hội tại Huế.
  • Kinh nghiệm 3 năm thiết kế nội dung cho các chương trình huấn luyện tiếng Anh đặc biệt dành cho học sinh, sinh viên.

Phương châm huấn luyện

Với phương châm huấn luyện “Lấy người học làm trung tâm” tôi muốn đưa người học đến gần hơn với tiếng Anh thông qua các hình thức tương tác đa dạng.

Sau nhiều năm tiếp xúc với người học tiếng Anh, mình nhận ra rằng mỗi một bạn là những cá thể rất khác biệt, tiếp cận tiếng Anh với những mục đích rất khác nhau. Đối với mình, khác với cách học truyền thống, người dạy là trung tâm truyền đạt kiến thức bài học, mình chọn “lấy người học làm trung tâm” để đưa người học đến gần hơn với tiếng Anh thông qua các hình thức tương tác đa dạng. Ở đó mình tạo môi trường để chính bạn tìm ra cách học hiệu quả riêng cho mình.

720.000 VNĐ

Khóa huấn luyện 90 ngày tự tin sử dụng tiếng Anh giao tiếp


Danh mục
Tiếng Anh giao tiếp
Thời gian học
48 Giờ
Số lượng bài học
24